Hold dig orienteret om nyt

Annonce

Vemmetofte på vej

Der er lige kommet en mail fra Saxo. Bogen om Vemmetofte (se i højre side), som forlængst er bestilt, er nu på vej. Det bliver spændende at læse bogen.

Grøften

Det er sikkert de samme skræpper, der vokser i grøften som for 60 år siden. På dette tidspunkt af året begyndte vi at sidde ved vejen og skrive bilnumre. Hvis vi blev skoldede af for meget sol, kunne skræppebladene køle og mindske forbrændingen.

H var kendingsbogstavet for biler fra Præstø amt. H1 var . . . → Læs mere: Grøften

Trappestenen

Jeg måtte naturligvis tage et billede af trappestenen i gavlen af Det gamle Apotek. Utallige er de gange jeg har siddet på den sten – og da jeg lærte at cykle var det nødvendigt – fordi cyklen var stor – at sætte fra og lande ved netop denne trappesten. Døren sad dengang længere . . . → Læs mere: Trappestenen

Vemmetofte Kloster set fra den store plæne

Næste stop var ud for det gamle apotek. Den store plæne, som er græsplænen mod syd, er blevet større, træer og buske er fjernet og med dette muligheden for at lege skjul i buskene. Hegnet til præstehaven er ligeledes væk og dette gælder også bevoksningen ved åen syd for græsplænen. Den lille plæne . . . → Læs mere: Vemmetofte Kloster set fra den store plæne

Broen over Voldgraven

Da jeg tog forrige billede så jeg kampestenene der er anvendt til broen over voldgraven – holdbarheden er formentlig de gamle romerske broer over Tibern værdig.

Kildeåen mod syd

Kildeåen forlader klosterhaven ved leddet til Dyrehaven – her ses dens videre løb mod syd.

Kastanieallé i Dyrehaven mod Ll. Torøje

Billedet er taget samme sted som det g.d., blot mod øst, dvs. genvejen mod Ll.Torøje gennem Dyrehaven – eller i dens udkant.

Husker du fotoet kombineret af 4-5 billeder i indlægget Gammeltnyt fra Vemmetofte. Fotoet af barnet nederst til højre er taget ca. samme sted, men træerne er ikke så store endnu. Er . . . → Læs mere: Kastanieallé i Dyrehaven mod Ll. Torøje

Om rationeringsmærker

I forlængelse af tidligere mailkorrespondance har Per Diepgen sendt teksten, der knytter sig til indscanningen af rationeringsmærkerne fra hans mormors gemmer. Den E. Pagh, der har signeret legitimationskortene var fuldmægtig i Vemmetofte.

I en køtid: For den, der endnu husker rationeringen, fulgte en evig gyldig læresætning i statslige prisdannelser. Jævnlig lod prisdirektoratet udsende nye . . . → Læs mere: Om rationeringsmærker

Kareten som dagligt transportmiddel

Når man som beboer på Vemmetofte Kloster lod sig transportere standsmæssigt, betød det transport med hest og vogn. Kareten blev ført af Klosterkusken, og det kunne se ud som på billedet, der viser klosterkusk Nielsen i 1939.

Det var en tjeneropgave at sende vognen afsted og modtage den igen ved hjemkomsten. Der kommer . . . → Læs mere: Kareten som dagligt transportmiddel

Brændepladsen i Vemmetofte

I gamle dage fyredes med brænde. På klosteret og i skolen skulle fyrene fodres med store mængder lange stykker træ. Andre steder brugtes flækket brænde. Det gamle foto, som ikke er dateret, er taget på marken øst for Kildeåen og syd for Dyrehaven. Det er en meget god illustration af brændepladsen. Dels ses . . . → Læs mere: Brændepladsen i Vemmetofte