Vemmetoftes historie

Holstgam-2

Hartvig Holst 1667 – 1773

Introduktion En blogkommentar kan føre vidt omkring.Det var tilfældet med den kommentar Birgitte Schiøler Kallehauge skrev under indlægget om Kantorboligen i Vemmetofte.Hendes interesse knyttede sig til Cantor Holst medførende opmærksomhed på andre Holst’er i Vemmetofte, herunder Hartvig Holst.Vi har korresponderet flittigt via mail over sommeren 2023, bl.a. om sidstnævnte Holst.At Hartvig Holst blev 106 år […]

Læs videre
Nostalgitraef-2023-13

Vemmetofte Apothek – Det gl. Apotek

Det gl. Apotek i Vemmetofte vil altid være en del af mit liv. Det skyldes den omstændighed, at jeg kom til verden i huset en sommermorgen i 1943. Det var mit barndomshjem til min mor flyttede derfra i 1978, 3 år efter min fars død. Det ligger der stadig, hækken ser lidt anderledes ud, flagstagen […]

Læs videre
T410

Efter branden i Vemmetofte i 1857 – generalplanen

Efter den voldsomme brand i Vemmetofte i september 1857 forestod et omfattende oprydnings- og genopbygningsarbejde. Prospektet herunder fra Faxe Kommunes Arkiver omtales senere i indlægget. I det første indlæg, der omhandler denne brand, citerede jeg Brasch, der berettede om sin oplevelse af branden. Han slutter dette afsnit således: “…, og med Undtagelse af Forpagterboligen og […]

Læs videre
Vandmoellen-Vemmetoftevej-6

Vandmøllen i Vemmetofte

Dette indlæg handler om vandmøllen i Vemmetofte. Og en smule om andre møller. I min barndom i Vemmetofte var det et ofte gentaget gøremål at cykle til Faxe Ladeplads for at købe for 25 øre leverpostej – og senere, da dyrtiden havde gjort sin virkning, for 50 øre. Dette kom jeg til at tænke på, […]

Læs videre
Matrikelkort-Vemmetofte-1859-1876

Branden i Vemmetofte 1857 – Brasch

For efterhånden nogen tid siden fik jeg en mail fra Christian Wammen, hvis ene tipoldefar havde været apoteker i Vemmetofte. Mailen har inspireret mig til at finde relevante informationer om dengang – og det er efterhånden blevet til ikke så lidt, som følger i en række indlæg. Blandt andet har denne søgen i gamle skrifter, […]

Læs videre
Jonge-2

Vemmetofte – “en liden Kiøbstæd”

For et par indlæg siden omtalte jeg Kongeriget Danmarks chorographiske Beskrivelse af Nikolay Jonge. Bogen er digitaliseret af Det Kongelige Bibliotek og kan ses her. Bogen er fri af ophavsret. Af titelbladet fremgår følgende: Kongeriget Danmarks chorographiske Beskrivelse, forfattet af Nikolay Jonge, Sognepræst for Allersløv-Menighed i Siælland. Med kongelig allernaadigst Privilegio exclusivo. Kiøbenhavn 1777, trykt […]

Læs videre
Vemmetofte-ringstempel

Vemmetofte filateli

Sidste indlæg handlede om postvæsenets effektivitet som kommunikationsmulighed inden telefonen m.v. blev almindelig. Da jeg fandt det brevkort, der blev omtalt, var der samme sted lidt andet af interesse. Derfor dette indlæg. Der blev oprettet et brevsamlingssted i Vemmetofte. Allerede få år efter det det første danske frimærke så dagens lys, viste der sig behov […]

Læs videre

Vemmetofte Købmandshandel set fra luften

Carsten Rønne, der deltog i træffet i sidste uge, havde medbragt et luftfotografi af Vemmetofte Købmandshandel. Billedet har jeg ikke set før. Det fremgår ikke hvornår eller af hvem det er taget, men husene, der nu ligger på marken til venstre er ikke opførte på det givne tidspunkt. På bloggen har tidligere været bragt et […]

Læs videre

Hvorfor hedder Det Gl. Apotek i Vemmetofte sådan?

Når nu det gamle apotek i Vemmetofte brændte i 1857 og man byggede et nyt i 1865 samme sted, kan man, ganske rimeligt, spekulere over, hvorfor det nye apotek hedder Det Gl. Apotek. Forklaringen er øjensynlig ganske ligetil. Vemmetofte apotek blev flyttet til Karise i 1902, idet Karise apotek da åbnede. Mon ikke Det Gl. […]

Læs videre

Fra Lis Larsens album

I slutningen af maj 2014 besøgte jeg Lis Larsen, se hendes erindringer om ferier i Vemmetofte her. Dette indlæg skulle naturligvis have været skrevet for længe siden, men ferieforberedelser og andre undskyldninger kom i vejen – og tiden er gået og gået, men her er det. Besøget var nogle få dage efter TV-udsendelsen om Vemmetofte, […]

Læs videre