Om rationeringsmærker

I forlængelse af tidligere mailkorrespondance har Per Diepgen sendt teksten, der knytter sig til indscanningen af rationeringsmærkerne fra hans mormors gemmer. Den E. Pagh, der har signeret legitimationskortene var fuldmægtig i Vemmetofte.

I en køtid:
For den, der endnu husker rationeringen, fulgte en evig gyldig læresætning i statslige prisdannelser. Jævnlig lod prisdirektoratet udsende nye bekendtgørelser, nemlig fastsættelsen af maksimumpriser på forskellige varer, og enhver lærte hurtigt, at den annoncerede maksimumpris dagen efter i butikken tillige var minimumprisen. Om landmanden overholdte bestemmelsen om, at det hjemmeslagtede kød ikke måtte sælges eller foræres bort, men spises hjemme, er mere tvivlsomt. Sognerådet i Vemmetofte udstedte legitimationskortene (sign.E.Pagh), men arbejdsfolk fik også udstedt forbrugskort til arbejdstøj (- købekort var udstedt efter køn og personligt tilstillede med påtegninger af varesortiment og de handlendes navne: Dinesen Faxe. Daels varehus, slagter Svendsen Faxe Ladeplads), og min mormor fik udstedt en køreseddel (sign.klosterforvalter Gjørup), hvoraf fremgik, at klostret i tilfælde af evakuering skulle køre for hende, og hvert hus fik i tilfælde af indkvartering pålagt et antal personer til beboelse (en genhusningspligt, der fulgte hushandler i mange kommuner helt op mod år 2000).

Venligst Per Diepgen!

Rationeringsmærker

Forrige post

Ishuset i Vemmetofte

Næste post

Gammeltnyt fra Vemmetofte

Comments

  1. Pingback: Lis Larsens erindringer fra Vemmetofte « Vemmetofte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.