Vemmetofte skole 1935

Margit har sendt mig dette gamle skolebillede fra Vemmetofte skole og har skrevet hvem de forskellige er. Det følger under billedet.

Skolebillede fra Vemmetofte skole 1935

April 1935 skolebillede fra Vemmetofte skole:
Bagerste række fra venstre:
Folmer, Erik Andersen, Hans, Villy Andersen, Jørgen Bitsch, Jørgen Hansen, og Jørgen Skovsbo (søn af præsten)
Næste række fra Venstre:
Else Andersen, Grethe Pagh, Dagny, Gerda, Kirsten Bitsch og Bodil.
Siddende fra venstre:
Erling, Erling, Viktor (søn af skovfoged Larsen) lærer Viggo Bitsch, Rosa Andersen, Elly, Carlo Andersen og Helge.
De sidste to på græsset hedder begge to Børge.
Kirsten og Jørgen Bitsch er begge to børn af lærer Viggo Bitsch.
Erik, Villy, Else, Rosa og Carlo er alle 5 børn af Karen og Hans Andersen.
Villy Andersen var gået ud af skolen april 1935 da billedet blev taget.Men lærer Bitsch syntes, at han skulle med
på billedet, han var kommet i lærer som gartner dengang.

Forrige post

Anna Hansens beretning

Næste post

Vemmetofte februar 1952

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.