Brev til Skovrider Müffelman

Det sker, at jeg søger på internettet for at se om der er kommet nye postkort fra Vemmetofte til salg.

Af en eller anden grund søgte jeg også på Faxe, hvilket førte til Rønnede og et brev, der gengives herunder.

Det var til Herr Skovrider Müffelman, Vemmetofte pr. Rønnede. Det er frankeret med 4 Sk., der blev taget i brug i 1964 og blev afløst i 1870 af et andet frimærker. Det er sidestemplet i Kjøbenhavn 14. 11. uden angivelse af år. Nærmere kommer årstallet ikke.

Måske er der en datoangivelse i brevet, hvis der er skrevet noget.

Når kuverten foldes ud, kommer et fint brev frem, men desværre uden år efter datoen 14. Nov.

Det er hr. Thrane fra København, der skriver til skovrideren. Ved Herværende tillader jeg mig, at meddele Dem, at jeg Dags Dato har indbetalt til Herr Canceliraad Kochs Conto i Nationalbanken Rdlr 1000 som indlagte Quittering udviser. Med megen Agtelse, ærbødigst, L. Thrane.

Müffelmann har formentlig selv skrevet nederst, nemlig besvaret den 15 November med …, hvilket sidste ord jeg endnu ikke har opfattet, men måske står der Quitteren.

Brevet er således nået fra København via Rønnede til Vemmetofte dagen efter dets afsendelse.

Jægermester Peter Alexander Müffelmann var skovrider fra 17. marts 1857 til sin død 28. marts 1888, jvf. skrift om Vemmetofte adelige jomfrukloster 1735 – 1932.

Venge omtaler ham i sin bog om Vemmetofte fra 2010 side 333 – 334.

Tags: ,
Forrige post
Birthe Wilke i Vemmetofte
Vemmetofte

Autografsamlere i Vemmetofte

Næste post
Fra-bog-paa-Vemmetofte-Klosters-bibliotek
Uncategorized

Nostalgitræf onsdag den 22. maj 2024 kl. 13.30

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.