Branden i Vemmetofte 1857

T410

Efter branden i Vemmetofte i 1857 – generalplanen

Efter den voldsomme brand i Vemmetofte i september 1857 forestod et omfattende oprydnings- og genopbygningsarbejde. Prospektet herunder fra Faxe Kommunes Arkiver omtales senere i indlægget. I det første indlæg, der omhandler denne brand, citerede jeg Brasch, der berettede om sin oplevelse af branden. Han slutter dette afsnit således: “…, og med Undtagelse af Forpagterboligen og […]

Læs videre
Vemmetofte-brand-forsikring-7

Branden i Vemmetofte 1857 – vurdering af skadens omfang

Den 27. september 1857, 4 dage efter branden, fandt en vurdering af brandens skadevirkninger sted. I forrige indlæg har jeg omtalt, hvorledes man finder frem til dokumenterne på arkivalier online på Rigsarkivet. Jeg nævnte også, at vurderingerne er skrevet med en lidt vanskeligt læsbar håndskrift, og jeg kan ikke på nogen måde sige jeg kan […]

Læs videre
Vemmetofte-brand-forsikring-1

Branden i Vemmetofte 1857 – brandforsikring

Som nævnt i forrige indlæg om avisernes bidrag til forståelse af branden den 23. september 1857 i Vemmetofte, rettes blikket herefter mod informationer i en taksationsprotokol, som findes på internettet. For interesserede, der har mod på at forsøge at læse en efter min mening ret vanskelig læsbar håndskrift, følger her, hvorledes man når frem til […]

Læs videre
Vemmetofte-brand-16-1

Branden i Vemmetofte 1857 – mere fra aviserne

I det andet indlæg om den voldsomme brand i Vemmetofte i 1857, handlede det mest om, hvad aviserne skrev om branden, herunder at den kunne registreres i Køge og Ringsted, samt at det ikke var ligetil at finde ud af årsagen til dens opståen. Der udlovedes en dusør, men der er ikke fundet forklaringer på […]

Læs videre
Vemmetofte-brand-7

Branden i Vemmetofte 1857 – avisernes omtaler

I det første indlæg om den voldsomme brand i Vemmetofte den 23. september 1857 er omtalt, hvorledes pastor Brasch oplevede branden og formidlede sit indtryk i bind 3 af Vemmetoftes historie. I dette indlæg vendes blikket mod avisernes omtale af branden. Disses historier findes på mediestream.dk, hvor man under fanen Aviser kan søge i et […]

Læs videre
Matrikelkort-Vemmetofte-1859-1876

Branden i Vemmetofte 1857 – Brasch

For efterhånden nogen tid siden fik jeg en mail fra Christian Wammen, hvis ene tipoldefar havde været apoteker i Vemmetofte. Mailen har inspireret mig til at finde relevante informationer om dengang – og det er efterhånden blevet til ikke så lidt, som følger i en række indlæg. Blandt andet har denne søgen i gamle skrifter, […]

Læs videre