Branden i Vemmetofte 1857 – brandforsikring

Som nævnt i forrige indlæg om avisernes bidrag til forståelse af branden den 23. september 1857 i Vemmetofte, rettes blikket herefter mod informationer i en taksationsprotokol, som findes på internettet.

For interesserede, der har mod på at forsøge at læse en efter min mening ret vanskelig læsbar håndskrift, følger her, hvorledes man når frem til de relevante sider i protokollen.

Materialet findes på rigsarkivet.dk. Søg i er let at finde. Her klikkes på Arkivalieronline. Lidt nede på den side, under Temaer A-K, klikkes på Ejendomme. Herefter klikkes videre på linket Brandforsikring. Under Amt findes Præstø ved klik på den lille pil th. På pilen under Arkiv klikkes og der scrolles ned til Branddirektoratet for Stevns, Fakse og Bjæverskov Herreder, hvorpå der klikkes. Under Indhold klikkes på Taksationsprotokol, Fakse Herred (1800-1872). I venstre side B 1851 – 1872 åbnes opslagene ved et klik og der scrolles ned til opslag 129. Midt på venstresiden ses arbejdet med vurdering af konsekvenserne af branden. Det foregår 27. september 1857, 4. dage efter branden. Efter de indledende bemærkninger omtales de brændte bygninger en efter en.

Den direkte adgang til denne side findes her. Det ses at apoteket er den første bygning, der omtales.

Det kræver noget øvelse at læse teksten, og siden vender jeg tilbage med et fyldigere indlæg om dette emne.

Tags: , ,
Forrige post
Vemmetofte-brand-forsikring-7
Vemmetofte

Branden i Vemmetofte 1857 – vurdering af skadens omfang

Næste post
Vemmetofte-brand-16-1
Vemmetofte

Branden i Vemmetofte 1857 – mere fra aviserne

Comments

  1. Pingback: Branden i Vemmetofte 1857 – vurdering af skadens omfang – Vemmetofte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.