Branden i Vemmetofte 1857 – vurdering af skadens omfang

Den 27. september 1857, 4 dage efter branden, fandt en vurdering af brandens skadevirkninger sted. I forrige indlæg har jeg omtalt, hvorledes man finder frem til dokumenterne på arkivalier online på Rigsarkivet. Jeg nævnte også, at vurderingerne er skrevet med en lidt vanskeligt læsbar håndskrift, og jeg kan ikke på nogen måde sige jeg kan læse teksten, men noget har øvelsen dog medført. For at finde frem til hvad murermesteren i Vemmetofte, der sammen med tømrermester N. Jacobsen, var taksationsmænd, hed, måtte jeg have hjælp af folketællingerne. Han hed Loell, hvilket jo tydeligvis er det der står, når man ved det. Hvad branddirektøren hedder, er ikke gået op mig. Se sidste sidste billede herunder.

Disse klip er alle fra Taksationsprotokollen for Fakse Herred i Præstø amt opslag 129 – 131 (B).

Et Apothek

Apoteket er det først behandlede brandsted. Alle efterfølgende følger samme skema. Først oplyses hvad forsikringen er, dernæst de elementer, der er brændt og hvad de hver især er forsikret for. Herefter beskrives værdien af det der er “på pladsen”, som kan genanvendes eller ikke er gået til, hvilket beløb trækkes fra forsikringsbeløbet, hvorved man får skadebeløbet. Beløbene er angivet i Rigsdaler m.v. Apotekeren var Siegumfeldt.

De 4 forsikrede elementer i apoteket er

  • stuehuset i vester totalt afbrændt med undtagelse af ? – forsikret for 2640 rd
  • det østre hus totalt afbrændt, forsikret for 280 rd
  • et locum ligeledes totalt afbrændt, 30 rd
  • et plankeværk ligeledes totalt afbrændt 40 rd

Herover ses hvad der ikke er gået til ved branden, således at den samlede skade er opgjort til 2450 rd og 48 sk.

Ladegaarden

Jeg går ud fra at ladegården omfatter de lange længer på begge sider af ridebanen og bygningen for enden af den samt andre bygninger. Forsikringsbeløbet er stort.

Vurderingen omfatter 6 elementer. Det østre hus, et hus østen herfor, det søndre hus, det vestre hus, en vinkelbygning vesten herfor samt et hus sydvesten herfor. Alle er totalt afbrændte. Hvis man stiller sig på cirklen på ridebanen, kan man prøve at forestille sig, hvorledes det har været – ild på alle sider undtagen mod klosterbygningen. Varmt må det have været da branden rasede og et bedrøveligt syn må have mødt de tre folk der foretog vurderingen..

Gjeestgivergaarden

Kromanden, Braasch, mistede som det er nævnt i aviserne, kontanter og obligationer, som brændte, da branden totalt afbrændte stuehuset i sønder, et nordre hus, en tilbygning og det østre hus.

Forvalterboligen

Det samme skete med forvalterboligen – et nordre, østre, søndre og vestre hus afbrændes totalt, og både stakit og plankeværk forsvinder. Det fremgik af avisernes historier at forvalteren, Howitz, reddede arkivet.

Præsteboligen

Det samme sker også med præsteboligen. Brasch, som præsten hed, må have reddet sine manuskripter til Vemmetoftes historie ud af bygningerne i tide. Præsteboligen lå på den store plæne modsat apotektet, der siden genopbyggedes med samme placering, hvilket ikke var tilfældet med præsteboligen, der som bekendt blev placeret i den vestre længes nordlige del da denne blev genopbygget.

Gartnerboligen

Som alle andre brændte bygninger, afbrændtes gartner Hansens stuehus, andre huse og plankeværket totalt. Det lå nord for apoteket og blev siden flyttet til nuværende placering nord for p-pladsen.

Arbejdet denne dag sluttede med ovenstående. Måske har de gode mænd været trætte efter en slidsom gennemgang af de mistede værdier og hjem for mange mennesker. Det er som om håndskriften bliver endnu hastigere og vanskelig at læse.

Skulle læsere have lyst til at bidrage med transskribering af dele af teksterne er det velkomment som en kommentar herunder.

Herefter har forestået et oprydningsarbejde, planlægning af bygningernes genopførelse samme sted eller et andet sted samt overvejelser om sikkerhedsafstande, skifertage og sikkert meget andet. På Rigsarkivet kan man finde en pakke arkivalier om netop dette arbejde.

Forsikringen af de nye bygninger kan man følge de kommende år i taksationsprotokollen og tanken er at lave et indlæg med henvisning til de relevante opslag uden at gå i detaljer med emnet.

Tags: , ,
Forrige post

En lille opdatering

Næste post
Vemmetofte-brand-forsikring-1
Vemmetofte

Branden i Vemmetofte 1857 – brandforsikring

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.