Sommerudflugter 1929

Der gemte sig billeder til en del forskellige indlæg i min fars gamle fotografialbum fra 1929, det år han som 21-årig blev ansat på Vemmetofte Kloster som 2. tjener.

Det må være passende at afslutte denne række med en årligt tilbagevendende begivenhed – sommerudflugten.

Det viser sig, når man ser nøje efter på billederne, at der har været to. Ganske rimeligt eftersom klosteret også skulle fungere de dage halvdelen af personalet tog på tur.

Udflugten til Roskilde

Der ses et billede af Roskilde Domkirke i samlingen, og det er helt sikkert, at den ene udflugt gik til Roskilde. Billedet af domkirken er så velkendt, at det udelades.

Som det ses er udflugten gået til Boserup-Pavillon. Det skal straks indrømmes, at jeg kom til at tænke på C. J. Boserup i Fakse, men jeg havde dog aldrig hørt om en firmaet tilhørende pavillon. Google kom til fin undsætning, og det kunne konstateres, at der er tale om en pavillon i Boserup-skoven ved Roskilde. Den blev ophørt i 1862 (så vidt jeg husker) og blev nedrevet i 1941.

Min far ses i passende udflugtsmondering – og det gør kvinderne også. Ellen Pedersen er den eneste jeg kan genkende, hun står i midten. Jeg har ikke ganske styr på hvad moden kaldes, men alle er enige om, at den er sagen.

Dette foregår 10 år efter Den spanske syge og Den store krigs afslutning og nogle få måneder før Den store depression.

Mon man har spist frokost på stedet? Det kunne være en logisk begrundelse for at gøre ophold netop der.

Der var naturligvis også behov for kaffe og kage undervejs. Det foregår i en grøftekant et eller andet sted. Billedet er interessant ved, at man ser de busser, der blev benyttet til turen.

Mon der har været andre end personale med på udflugterne? På et meget uskarp billede fra denne udflugt, forekommer det, at man kan se en eller flere personer, der kunne minde om klosterdamer, idet deres påklædning peger i den retning. Er der nogen viden herom?

Udflugten til Stevns Klint

Den anden udflugt synes at have været kortere, idet den i alle tilfælde er gået til Stevns Klint. Om man har være længere omkring kan ikke ses af billederne.

På billedet ses en del af personalegruppen på parkeringspladsen ved Højerup gamle kirke, den der næsten styrtede i havet. Her ses den i baggrunden, og der er et par billeder af den set fra trappen og fra stranden, men de er ikke taget med her.

På billedet herover genkendes tjener Hansen, tilsyneladende med cigar.

På vejen ned ad trappen har en del af personalet ladet sig fotografere. Humøret ser ud til at være glimrende.

Det samme gør sig gældende her.

Tjener Hansen ses her med 5 deltagere – og spekulationen er om kvinden til højre er Anna Hansen, hvis beretning om Vemmetofte tidligere er gengivet. Jeg kommer i alle tilfælde til at tænke på Anna når jeg ser billedet.

Dette sidste fotografi synes at være optaget efter frokost. En antydning af løssluppenhed synes at karakterisere deltagerne på dette tidspunkt.

Tags:
Forrige post

Nostalgitræf 2021

Næste post
Christian-m.fl_.-1929-2
Personer

Eftermiddagspauser i 1929

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.