Hvor lå Vinhuset i Klosterhaven?

Forrige indlæg er illustreret med et billede af et faldefærdigt drivhus, der tidligere blev anvendt til at fremavle vindruer til klosterets forbrug.

Leif Madsen spurgte i en kommentar om jeg vidste hvor billedet er taget. Det kan fastslås ret nøjagtigt.

Den første illustration er et luftfotografi fra 1938.

På billedet kan man ane den længste øst-vest-gående sti i klosterhaven. Den begynder ved Kildeåen, går langs voldgraven, fortsætter over en lille bro og kan herfra ses øverst i billedet bag en hvid flade. Den fortsætter til den nu flyttede låge, og efter at have krydset Vemmetoftevej fortsætter den på den anden side vejen gennem den del af gartneriet der brugtes til grøntsager m.v.

Herunder er et lille udsnit af billedet.

Den hvide flade er vindrihuset.

Herunder træder den lyse flade tydeligere frem. Den går langs stien. Dette er vindrivhuset vist fra et udsnit af et andet billede.

Foran drivhuset ses en bræmme der skifter til mørk. På den bræmme, ca. midt på, er billedet i forrige indlæg taget.

Det er nogenlunde tydeligt at se drivhuset som bygget på sydsiden af bygningen med de to skorstene.

Herunder følger lidt flere illustrationer.

Vemmetofte Kloster 1952

På dette billede fra 1952 ses det nye drivhus, stien og lågen, der er omtalt. Bygningen med de nu 4 skorstene er nerven i gartneriet, hvor mange daglige opgaver udførtes og hvor også befinder sig frokoststuen.

På bagsiden af denne bygning finder man vinhuset.

I øvrigt ses de to hække med stien imellem – de går fra nu Klostervej til hvor Vemmetoftevej krydser Kildeåen.

Parti Vemmetofte feb 1952

Dette billede viser hvorledes man havde vintergrøntsager på den anden side af vejen. Her er det vel grønkål eller rosenkål.

Brombærkrattet på hegnet ses også.

De to sidste billeder er fra 1952. De er taget fra gartnerboligen. Den nuværende p-plads ligger til højre for den lidt højere hæk til højre.

Tags: ,
Forrige post

Flyvere på besøg i Vemmetofte 1929

Næste post

Vinhuset i Vemmetofte Klosterhave

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.