Nostalgitræf i Vemmetofte 8. maj 2018

“Det må være mere end 50 år siden …”, var en hyppigt hørt bemærkning blandt de 14 deltagere i træffet den anden tirsdag i maj 2018.

Nostalgitræf Vemmetofte 2018 (1)

I det herligste vejr gik de 14 deltagere en tur rundt i Vesterskov.

Forinden var vi mødtes på parkeringspladsen i Vemmetofte. Snakken gik lystigt, gensynsglæden synes stor og bemærkningen om at det var mere end 50 år siden nogle havde set hinanden sidst, satte det hele lidt i perspektiv.

Efter en kort præsentationsrunde gik vi mod Vesterskov, og som Frits bemærkede, var det vist også mere end 50 år siden han sidst havde været i den skov.

Således må det konstateres at en del af deltagerne aldersmæssigt ikke just hører til den yngre del af befolkningen – men det var ingen hindring for noget som helst.

Deltagerne var følgende – i tilfældig rækkefølge:

Svenn Erik (tjener Hansens barnebarn)

Nina (fra maskinisthuset)

Bente (fra St. Spjellerup)

Torben (fra skovriddergården)

Frits (fra maskinisthuset) og Jytte (gift med Frits)

Carsten (fra Vemmetofte købmandshandel)

Anne (fra Marelunden) og Flemming (gift med Anne)

Anni (datter af materialkusken)

Mette (fra Marelundsgården)

Jens (fra husjomfruens hus)

Stefan (fra snedkerstedet?)

Jørgen (fra det gl. apotek).

Medens vi gik turen sørgede Inga og Vibeke for at kaffe og kager var klar til senere indtagelse i præstboligens have.

Nostalgitræf Vemmetofte 2018 (2)

Efter en ubevidst fælles overenskomst standsede de der var kommet længst hver gang der var mulighed for at vælge mellem to ruter. Så stod man stille og snakkede videre en tid – og når en gik videre, fulgte de øvrige med, stadigt snakkende. Der var nu også tid til at se op og nyde det gode vejr og den frodige natur. Det var ren fornøjelse og en lise for sjælen.

Bortset fra det ser det ud til at fotografen ikke helt har været opmærksom på effekten af modlys. Beklager.

Nostalgitræf Vemmetofte 2018 (4)

Her er vi nået til endnu endnu en valgmulighed. Var vi gået lige ud ville vi være kommet til Josva-huset. Ingen kunne forklare hvorfor det hedder sådan. Kan andre?

Der var gået så meget tid med at gå, stå og snakke, at vi, da vi kom til savværket – eller hvor det lå – valgte at gå ad stien tilbage til parkeringspladsen, hvor nogle skulle hente billeder m.v.

Nostalgitræf Vemmetofte 2018 (5)

Som det ses er de to gamle hække (dem min far omtalte for 89 år siden, da han kom til Vemmetofte), nu lige høje. Tidligere var hækken til højre betydeligt højere. I min barndom blev de klippet med håndkraft af en af havemændene.

Man aner et lille skilt. Det forekommer at være nyt (men det er ikke sikkert), idet det åbenbart har været nødvendigt at minde trafikanterne om hastighedsbegrænsningen på 50 km. Huset er skolen, og en af de gamle ege er endnu ikke udsprunget. Ved parkeringspladsen tog Stefan afsked med gruppen.

Nostalgitræf Vemmetofte 2018 (6)

I præstboligens have (se omtale i højre side) var der dækket til kaffe med to slags kager. Lækkert.

Snakken gik lystigt videre og Inga og Vibeke sluttede sig til selskabet. Der blev vist billeder og i et par efterfølgende indlæg vil Vemmetofte købmandshandel set fra luften og et afdansningsbal kunne ses.

Næste nostalgitræf er 14. maj 2019.

Tags:
Forrige post

Træf i Vemmetofte 2018–Torben Lassens billeder

Næste post

Christian Carlsen ansat som 2. tjener på Vemmetofte Kloster fra 1. maj 1929

Comments

    • Jørgen Carlsen
    • 11. maj 2018
    Svar

    Nina har skrevet følgende pr. mail:
    Tak til alle for en rigtig dejlig minderig eftermiddag i det bedste selskab.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.