Soldater i Vemmetofte 1939 – 40

Svenn Erik Kristensen, barnebarn af tjener Hansen, havde en kopi af følgende billede med da vi mødtes til nostalgitræf 2021. Han lovede at sende billedet og en ledsagende tekst. Denne følger efter billedet.

 
 ”I Efteraaret da vi fik at vide,
 det stod paa Avisens fjerde Side,
 at vi kunde vente Besøg af Soldater”
Sådan indleder min mor (Ellen Hansen) en kantate, som hun skrev til en soldaterfest på ”Gefion” i Faxe Ladeplads i december 1939.

På billedet ses den gruppe, der fra november 1939 var i kantonnement i Vemmetofte – dvs. at mandskabet var indkvarteret på gårde og fik forplejning det sted, de boede. Der er tale om 4. regiment, 17. bataljon, 4 kompagni. Dette kompagni var indkvarteret rundt på gårde i Faxe – Vemmetofte området. Chefen – Kaptajn Stybe – boede således hos Forpagter Egede.  Ifølge gældende hærlov (1937) bestod et kompani af ca. 150 mand fordelt på 17 grupper. Gennem hele vinteren 1939/1940 var der i Sydsjælland i alt 2.235 soldater i kantonnement. Hovedkvarteret var i Præstø.

Nu tilbage til billedet. Den viste gruppe var i kantonnement omkring ”Vemmetofte Kloster”. Hvor den enkelte soldat boede, har jeg ikke nogen viden om, med undtagelse af nr. 2 fra højre i øverste række. Jeg har forstået, at han boede i et værelse i ”Det gamle Apotek”. Indgang fra gavlen (døren er nu muret til).

Denne soldat hed Asger Kristensen og kom fra Asmindrup Mark i Værslev Sogn. Som jeg har skrevet andet sted: ”En af førstetjenerens døtre var hjemme i den periode” De unge mennesker fandt sammen og var gift til min far (Asger Kristensen) døde i 1989.

Som min mor skriver i kantaten:

 ”Den deling er Livvagt for Klostrets Mure
 og Klostrets Damer dem sikkert huer,
 hvordan det saa gaar med Klostrets Piger,
 jeg staar mig nok bedst, naar jeg stille tier.”

Den 9. april 1940 blev der dog ikke det store ud af anstrengelserne., dertil lå Vemmetofte heldigvis for afsides. Hele 17 Batt. blev hjemsendt den 12. april 1940.

Tags:
Forrige post
Eleanor-Roosevelt-i-Vemmetofte
Vemmetofte

Eleanor Roosevelt i Vemmetofte 1956

Næste post

Nostalgitræf 2021 – 11. maj 2021

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.