Vandmøllen i Vemmetofte

Dette indlæg handler om vandmøllen i Vemmetofte. Og en smule om andre møller.

I min barndom i Vemmetofte var det et ofte gentaget gøremål at cykle til Faxe Ladeplads for at købe for 25 øre leverpostej – og senere, da dyrtiden havde gjort sin virkning, for 50 øre.

Dette kom jeg til at tænke på, da jeg for snart længe siden så et billede på Facebook af Vandmøllen mellem Vemmetofte og Faxe Ladeplads. På disse mange ture kørte jeg forbi bygningen.

Den er ophørt med at virke og er revet ned for mange år siden. Jeg ved dog ikke hvornår. Den lå hvor Vivede Mølleå løber under Vemmetoftevej. I Facebook-opslaget kunne man se, at dens placering skulle være ved Vivede Møllehuse, hvilket der dog blev protesteret imod.

Men hvorfor fremkom denne forkerte placeringsangivelse? Der viste sig at være en lille unøjagtighed på arkiv.dk, som nu er rettet.

Hvorfor er der så ikke en vandmølle i Vivede, når åen hedder Vivede Mølleå og husene Vivede Møllehuse?

Der var engang en vandmølle i Vivede, men som Stoltze anfører i sin slægtsforskning om Hans Jacobsen, var møllen øde i 1726. Se i øvrigt historien om Hans Jacobsen i Notater på siden. Det er spændende læsning.

Af Venges bog om Vemmetofte fremgår, at vandmøllen i Vivede var ejet af Vemmetofte i Middelalderen.

Den vandmølle har således en lang historie bag sig. Men hvorfor lå den øde i 1726?

Det gjorde den fordi den “afbrændte Skjærstorsdag Aar 1696, og nedlagdes dermed”. Således skriver Brasch i en fodnote på side 187 i bind 1 af historien om Vemmetofte. Det var den 9. april.

Vandmøllen havde åbenbart sin tid, men havde fungeret længe. Det har vandmøllen ved Vivede Mølleå og Vemmetoftevej tilsyneladende ikke.

Jeg har ikke fundet ud af, hvornår den er opført, men bygningen på billedet herunder ligner det lidt høje hus jeg husker jeg cyklede forbi. Jeg synes også jeg husker noget af betonkonstruktionen der ses.

Af folketællingen 1890 synes ikke at fremgå noget om vandmøllen.

Af folketællingen 1901 ses, at der bor 3 personer i Vandmøllehuset. Husfaderen er ikke møller, men daglejer i agerbruget.

Af de næste folketællinger ses det samme, dog er der andre beboere efter nogle år, og det sidste år jeg så efter kaldtes den ikke længere Vandmøllehuset, men kun Vandmøllen.

Mon der findes et billede af hele Vandmøllen?

Ved et besøg i Fakse Kommunes Arkiv arkivet i foråret 2023 købte jeg kopier af nogle fotografier i høj opløsning, herunder det omtalte af vandmøllen.

Det er kvalitetsmæssigt dog ikke det bedste billede, men det giver et indtryk af vandmøllen – og huset er tydeligvis det der lå på min vej til Fakse Ladeplads.

Billedet tilhører Faxe Kommunes Arkiver (B57349). Der er ikke foretaget udsnit af billedet. Fotografen er ukendt.

Før nostalgitræffet i 2023, lagde jeg vejen forbi stedet på Vemmetoftevej, hvor Vivede Mølleå løber under.

Der ser således ud nu. Der er tydelige rester af den konstruktion man ser på det gamle billede.

Det må vel antages, at vandmøllen har fungeret som mølle i en periode, men behovet for den slags møller er formentlig mindsket, hvorfor den ikke vedblev at fungere som mølle.

Dette var således lidt om to af Vemmetoftes vandmøller. Der har været endnu en, Strandmøllen, ved Vemmetofte strand. Jeg har ikke fundet informationer om den, men ser man på de gamle matrikelkort, har der været dannet en sø, Mølle Søen, idet Mølleåens vand er blevet stemmet op.

Billedet findes på Historiske Kort. Søen ses nu som en lang eng når man går en tur ved stranden.

Den sidste mølle, der kan knyttes til Vemmetofte er vindmøllen i Spjellerup. Den er jeg også cyklet forbi utallige gange.

Tags:
Forrige post
Nostalgitraef-2023-8
Vemmetofte

Nostalgitræffet 2023

Næste post

En lille opdatering

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.