Vemmetofte – “en liden Kiøbstæd”

For et par indlæg siden omtalte jeg Kongeriget Danmarks chorographiske Beskrivelse af Nikolay Jonge.

Bogen er digitaliseret af Det Kongelige Bibliotek og kan ses her. Bogen er fri af ophavsret.

Af titelbladet fremgår følgende:

Kongeriget Danmarks chorographiske Beskrivelse, forfattet af Nikolay Jonge, Sognepræst for Allersløv-Menighed i Siælland.

Med kongelig allernaadigst Privilegio exclusivo.

Kiøbenhavn 1777, trykt i Johan Rudolph Thieles Bogtrykkerie og paa hans Forlag, boende i store Helliggeiststrædet No. 150.

Af indholdsfortegnelsen fremgår, at Vemmetoftekloster ligger i Tryggeveldeamt og Faxøeherred – og på side 193 kan følgende læses:

Vemmetoftekloster-Sogn bestaar af

Vemmetofte, tilforn en Herregaard, men nu et Slot og adeligt Jomfrukloster eller Stift, stiftet af Dronning Charlotta Amalia, Prinz Karl og Prinzesse Sophie Hedevig; og efter deres Død, ved en Fundats af 10 Junii 1739, oprettet af Kong Kristian den Siette. Stifts-Damernes Tal er 21. Priorinden nyder 250 Rdlr., og de øvrige Konventualinder hver 150 Rdlr. aarlig, samt frie Spiisning, Lys, Tvæt og Opvartning. Ved dette Kloster ere to Præster, en dansk og en tydsk Præst, hvilke alternere at prædike Høimesse og Aftensang i Slotskapellet. Ved dette Kloster er en lang Række af Bygninger til geistlige og verdslige Betientere, saa og adskillige Haandværksfolk, saa at alle disse Huse kan ansees for en liden Kiøbstæd. Til Vemmetofte-Kloster er henlagt Høystrupgaard og Gods, hvis Hartkorn tilligemed Vemmetoftes egen Hovedgaards-Taxt er tilsammen 325 Tdr. 4 Skpr. 3 Fkr. 2 Alb., Skovskyld 16 Tdr. 2 Skpr. 1 Fkr. 1 Alb. Udi Skoven er et Liigkapel for Stifts-Damerne.

Således skrev Jonge og interessant er hans bemærkning om, at denne lille by var organiseret så alt så at sige kunne klares – som i en købstad.

Om hartkorn kan læses her, hvoraf også fremgår, at en tønde hartkorn bestod af 8 skæpper, en skæppe var 4 fjerdingkar og et sådan var 3 album.

I Jonges bog er et enkelt kort trykt. Det er et Land Kort over KONGERIGET DANMARK udgiven af N. JONGE.

Tags: ,
Forrige post
Matrikelkort-Vemmetofte-1859-1876
Vemmetoftes historie

Branden i Vemmetofte 1857 – Brasch

Næste post
Vemmetofte-9.9.2021-2
Vemmetofte

Muren i Vemmetofte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.