Smerup-Spjellerup-Vemmetofte sygekasse

I gamle dage var der noget, der hed sygekasser. Sådanne havde man i Danmark fra 1892 til de blev afskaffet med indførelsen af den offentlige sygesikring i 1973.

Læsere, der var nået voksenalderen i 1970, vil muligvis huske, de havde en sygekassebog. At man også havde en sygekasse-flyttebog er nok vanskeligere at huske.

Jeg husker min sidste sygekassebog som et kvitteringsark, hvor kvittering for betalt kontingent blev stemplet. Måske har jeg en liggende i gemmerne, men den er i alle tilfælde ikke fundet endnu.

Dette indlæg handler dels om den lokale sygekasse i Vemmetofte (Smerup-Spjellerup-Vemmetofte sygekasse) og dels om en sygekasse-flyttebog.

Den 12. april 1892 blev loven om anerkendte sygekasser, sygekasseloven, vedtaget.

Af §1 fremgår: Enhver Sygekasse, som er en Forening af Personer, der have sluttet sig sammen for ved bestemte Bidrag at sikre hverandre gensidig Hjælp i Sygdomstilfælde, har Ret til at faa offentlig Anerkendelse og den dermed forbundne Støtte af det offentlige, naar den fyldestgør de i denne Lov indeholdte Forskrifter, og dette efter Sygekasseinspektørens Indstilling godkendes af Indenrigsministeren.

Var man medlem af en sygekasse, havde man, som nævnt, en Sygekasse-flyttebog.

Jeg kan egentlig ikke huske jeg har haft sådan en, men eftersom sygekasserne jo ophørte med indførelsen af den offentlige sygesikring i 1973, må det jo have været tilfældet.

Kan du huske at mødet med sådan en bog?

Det fremgår tydeligt af flyttebogens forside, at den efter hver flytning skal opbevares i sygekassens arkiv.

Hvorfor jeg så har min mors er lidt af en gåde. Måske er forklaringen dog ikke så vanskelig at give. Min far var formand for Smerup-Spjellerup-Vemmetofte sygekasse i en periode, og han har muligvis glemt at “medsende” netop denne bog, da han ophørte som formand. Med mindre dette særlige dokument var afskaffet forinden.

Jeg tror han blev formand for sygekassen i 1956 eller 1957. Dette hverv havde han til sygekassen blev sammenlagt med Fakse sygekasse i 1968. Vemmetofte sogn blev en del af Fakse kommune i 1968.

Vi fik bil i 1956 og på et tidspunkt blev sygekassens kontor, så at sige, hentet i Spjellerup hos den afgåede formand.

Jeg deltog i oprydningsarbejdet, idet alle sygekasse-flyttebøgerne blev lagt ud på spisebordet og der blev arbejdet ihærdigt på at organisere dem, formentlig i alfabetisk rækkefølge, således at de var lettilgængelige ved behov.

Mon ikke det var maskinisten, der var kasserer for sygekassen? Hvem kan bekræfte det. Kom medlemmerne og indbetalte kontingentet til kassereren eller hvordan foregik det?

Jeg har ingen erindring om en bestemt kontortid, men det har der nu nok været. Der kom ofte medlemmer for at hente et såkaldt kautionsbevis, hvilket tilkendegav kassens betalingsforpligtelse ved behov for sundhedsmæssig behandling. Udskrivningen af disse kautionsbeviser fandt sted i dagligstuen, enten ved at min far gjorde det, hvis han var hjemme eller ved at min mor, efter bemyndigelse, udfyldte beviset.

I forbindelsen med dette hverv fik vi telefon. Nummeret var Vemmetofte 86. På telefoncentralen i Spjellerup blev skrevet en seddel, hvis opringningen var udenbys, hvorfor det var ret let at finde ud af hvilke opringninger, der var forretningsmæssige og skulle betales af sygekassen og hvilke der var private, som selvsagt skulle betales af mine forældre.

Som nævnt blev sygekassen sammenlangt med Fakse sygekasse i 1968. Min far ophørte følgelig som formand, og fik et tinkrus med inskriptionen C.C. SYGEKASSEN 1968. Det står på mit skrivebord.

Jeg har et enkelt dokument, hvor Sammenslutningsudvalget for Smerup-Spjellerup-Vemmetofte, Hylleholt, Roholte og Fakse kommuners sygekasser indkaldes til møde vedr. sammenlægningen af sygekasserne. Mødet fandt sted 20. december 1967 på Hotel Faxe. Nogle af de nævnte kommuner var vel i øvrigt sogne på det tidspunkt – syngende på sidste vers som administrative enheder med sogneråd.

Sammenlægningen medførte et overskud af ubrugelige kuverter og kautionsbeviser. Det tog nogen tid at bruge disse kuverter og blokke, hvis bagside var gode som dosmersedler.

På denne baggrund følger her den korte historie om min mors sygekasse-flyttebog.

Man kan se, at min mor blev født nogle måneder før 1. verdenskrig endte.

Hun gik ud af skolen efter 7. klasse og blev konfirmeret i begyndelsen af oktober 1932.

Herefter nærmede tiden for indmeldelse i Sygekassen sig. Den lokale sygekasse var Karise-Alslev, hvori hun blev medlem december 1932. Med livsstilling som Husasistent.

Hun var, som man må antage det, hjemmeboende medens hun arbejdede som ganske ung. Jeg husker hun var ansat på Udsigten i Fakse Ladeplads.

På et tidspunkt skulle hun imidlertid flytte, idet min mor blev ansat som kokkepige på Vemmetofte kloster pr. 1. november 1936 (hun har fortalt om denne dag her).

Det ser ikke ud til hun har haft særlig travlt med at flytte til den nye sygekasse, idet det først sker i slutningen af december.

Det fremgår at hun skifter til Spjellerup Smerup sygekasse.

At sygekassen hedder Smerup-Spjellerup-Vemmetofte sygekasse gør åbenbart ikke så meget. Meningen er god nok.

Man kan ikke se at min mor skifter bopæl i Vemmetofte, men det har åbenbart ikke betydning. Efter at have været kokkepige på klosteret, blev hun ansat hos klosterforvalteren med samme funktion.

Som bekendt var det dengang skiftedag 1. maj og 1. november, og min mor skifter til sygekassen Fremtiden 1. maj 1939.

Anledningen er, at hun er optaget på Husassistenternes Fagskole. Hun bor i en haveforening i Valby og cykler til og fra skolen. Naturligvis cyklede hun også hjem til barndomshjemmet i Tågerup, når hun skulle på besøg. Hun talte ofte om disse cykelture – og jeg har en enkelt gang taget turen fra Vemmetofte til København på cykel sammen med hende.

Efter at være blevet husassistent med gode karakterer flyttede hun til Vemmetofte igen ved næste skiftedag, den 1. november 1939.

Hun blev gift med min far året efter og blev boende i Vemmetofte til hun flyttede på plejehjem i Karise i 2005, hvor hun døde i 2013.

Kommentarer er velkomne – helst på bloggen.

Tags: ,
Forrige post

4. maj 1945

Næste post

Nostalgitræf 12. maj 2020 aflyst

Comments

  • Jørgen Carlsen
  • 6. maj 2020
  Svar

  Mette Pilegård skriver således i en mail:
  Det er spændende læsning, Jørgen.
  Jeg husker at der kom en person cyklende til mit hjem ,Marelundsgården , måske din far , og inkasserede sygekassepenge !
  Betalte sygekassen for læge besøg og sygehus indlæggelser ?
  Mette Pilegård Heissel

  Ja, det var selvfølgelig sådan man betalte til sygekassen – der kom en opkræver cyklende. Ganske som når man skulle betale til Julens Glæde. Hvem det var aner jeg nu ikke.
  Hvad sygekassen betalte for og hvor stor en andel ved jeg ikke.
  Jørgen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.