Vemmetofte filateli

Sidste indlæg handlede om postvæsenets effektivitet som kommunikationsmulighed inden telefonen m.v. blev almindelig.

Da jeg fandt det brevkort, der blev omtalt, var der samme sted lidt andet af interesse. Derfor dette indlæg.

Der blev oprettet et brevsamlingssted i Vemmetofte. Allerede få år efter det det første danske frimærke så dagens lys, viste der sig behov for at kunne samle breve bestemte steder på nogle af landets postruter. Brevsamlingsstederne var knyttet til et bestemt postkontor, Vemmetoftes til Rønnede/Faxe i begyndelsen, siden kun Faxe.

For interesserede kan henvises til et dokument om oprettelse af brevsamlingssteder fra 1852.

Hvornår brevsamlingsstedet i Vemmetofte er oprettet, er jeg ikke helt klar over, men hos Porsgaard-Larsen kan man finde nogle årstal at holde sig til. Tidsangivelserne herunder er således at finde i linket til Vemmetoftesiden.

Stemplet med de 3 ringe og teksten VTOFTE har været brugt fra 1863 til 1917. Dette stempel er af Esrom-type og ser ud som følger:

Fra 1918 til 1929 anvendes et stjernestempel. Her er teksten VEMMETOFTE og i midten ses stjernen. Et eksempel er følgende:

Frimærket vender på hovedet, hvilket må være sådan når det er stemplet der er i fokus.

Efter stjernestemplet med stjerne, følger en periode med et stempel med udslebet stjerne. Udslebne stjernestempler anvendes fra 1929 til 1948. Herunder følger to eksempler på dette stempel:

Der ses også et eksempel på dette stempel fra 1935 her.

Den sidste type stempel, der anvendes på Vemmetofte brevsamlingssted er Brotype-stemplet. Dette stempel er anvendt fra 1948 til 1965, jvf. Porsgaard-Larsen, men det blev brugt til brevsamlingsstedet blev nedlagt 30. juni 1966.

Teksten på stempel er VEMMETOFTE PR. FAKSE. Dette er sidstedagsstemplet, hvilket fremgår af et indlæg om denne dag.

Herunder følger lidt flere eksempler af interesse i denne sammenhæng.

Som nævnt var brevsamlingstedet underlagt Faxe. Herover ses et eksempel på, at først er brevkortets frimærker annulleret med Vemmetoftes stjernestempel og dernæst med et Faxe-stempel 18.7.1919.

Her er et eksempel på et søndagsbrev sendt fra Vemmetofte med turiststempel fra Fakse, som er ROLLOS BY – KORALØENS PERLE. Det ser ud til at være sendt 22. april 1941. Et tydeligere turiststempel fra Fakse ses her – med Rollotårn.

Dette har ikke så meget med Vemmetofte at gøre, idet der ses et såkaldt bureaustempel, som blev anvendt i Østbanens tog mellem KJØGE og FAXE LP. Brevkortet til Syerske Kristine Petersen, jvf. sidste indlæg, er stemplet 30. 5. 1911 i T 10, hvilket velsagtens betyder Tog 10.

Syersken er blevet gift, og det ses her at parret er flyttet til Himlingøje, ikke pr. Haarlev men pr. Vallø. Det give tre stempler. Stjernestempel fra Vemmetofte, sidestemplet fra FAXE 27. juni 1913 og stemplet fra Haarlev samme dag. Her rettes Haarlev til Vallø og kortet videresendes. Portoen er i øvrigt steget to øre sammenlignet med de 3 øre det kostede nogle år før, jvf. sidste indlæg.

Forsiden af kortet et dette. Vejen gennem Vemmetofte ser ud som en jordvej. Huset der anes til højre er gartnerboligen. Man ser også bygningen der rummede brevsamlingsstedet til sidst bag den høje hæk. Måske aner man den høje bygning til venstre der husede det forinden. For enden af vejen ses Klosterforvalterboligen. Til venstre er det i øvrigt tydeligt at de to hække med stien imellem ikke er lige høje.

Tags: ,
Forrige post

Den store parade i Vemmetofte 1929

Næste post

Da posten var effektiv

Comments

  • Svenn Erik Kristensen
  • 17. februar 2021
  Svar

  Jeg har lige nogle få kommentarer til historien om posthus (brevsamlingssted) i Vemmetofte. Før brevsamlingsstedet blev flyttet til det hus, som brændte, var det placeret i Det gamle Apotek. Det var i den nederste etage under 1. tjenerens bolig. Når man skulle besøge posthuset gik man ind ad den dør der er placeret i fjerneste hjørnet af den lave bygning. Trappen gik op til 1. tjenerens bolig og ind til højre var døren til brevsamlingsstedet. Min mormor (Anna Hansen) havde funktionen som den lokale “postmester” i en del år. Jeg ved ikke helt fra hvornår, men på et billedet taget til deres sølvbryllup i 1937 er der både et tydeligt postskilt og en postkasse. Det sad på den gavl, der vendte ud mod Vemmetoftevej. Hvor stor en del af underetagen, der blev brugt til brevsamlingssted, er jeg ikke klar over. Størstedelen af denne etage blev brugt til klosteret arkiv . /Svenn Erik Kristensen

   • Jørgen Carlsen
   • 17. februar 2021
   Svar

   Tak for kommentaren, Svenn Erik. Det er altid godt med tydeliggørelse. Jeg troede egentlig at indgangen til brevsamlingsstedet var på husets nordside, men jeg forstår fint at det var som du beskriver.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.